Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 08 : 91
Năm 2020 : 4.681
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 7  NĂM  2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 7 NĂM 2020

Khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong toàn thể CB, GV, NV toàn trường. Nâng cao nhận thức của học sinh và cộng đồng dân cư về vai trò và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, hướng tới xây dựng một ...
Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2014 - 2015

Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2014 - 2015

PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG MN THỤY CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: …/BC-MN Thụy Chính, ngày 06 tháng 01 năm 2015BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I PHƯƠNG HƯỚNG HỌC KỲ IINĂM HỌC 2014 – 2015 – TRƯỜNG MẦM NON THỤY CHÍNH - Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm ...