Thống kê
Hôm nay : 654
Tháng 09 : 1.182
Năm 2022 : 5.334
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015


PHÒNG GD & ĐT THÁI THỤY

TRƯỜNG MN THỤY CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------*****---------

Số: 01/KH NVNH

Thụy Chính, ngày 15 tháng 09 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014 – 2015

 

PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

- Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Thái Thụy, của Đảng ủy - HĐND - UBND cùng các ban ngành đoàn thể trong xã luôn chung tay chăm lo cho thế hệ mầm non tương lai của quê hương đất nước.

- Cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, đảm bảo đủ các phòng học, tạo điều kiện cho việc dạy và học của cô và trẻ trong trường Mầm non được thuận lợi. Đầu năm học nhà trường được Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Thái Bình hỗ trợ thêm một số thiết bị đồ chơi ngoài trời tạo môi trường hoạt động cho các cháu được phong phú và sinh động hơn.

- Đội ngũ giáo viên có lòng nhiệt tình trong công tác, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần đoàn kết nội bộ, có phẩm chất đạo đức, yêu nghề mến trẻ.

- Chế độ chính sách của giáo viên cũng từng bước được ổn định và nâng lên tạo điều kiện cho giáo viên yên tâm công tác.

- Trình độ dân trí được nâng lên rõ rệt, phụ huynh hiểu được một số kiến thức chăm sóc nuôi dạy con cái, phối hợp với nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

- Các đoàn thể trong trường duy trì tốt nề nếp hoạt động và hưởng ứng các phong trào một cách mạnh mẽ.

- Nhà trường đang từng bước bồi dưỡng và kết nạp thêm một số đảng viên trẻ, năng động, sáng tạo có tinh thần trách nhiệm và phát huy rõ vai trò trách nhiệm của mình trong công tác, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

2. Khó khăn

- Đồ dùng cho trẻ trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục còn thiếu như: giá góc, chăn ấm, máy tính , ti vi đầu đĩa còn thiếu nhiều.

- Ngân sách địa phương hạn hẹp, việc đầu tư cơ sở vật chất chưa được hoàn thiện vì thế chưa có phòng hiệu bộ và phòng chức năng. Bếp ăn còn tu sửa cải tạo từ cơ sở cũ, chưa được xây dựng trong ngôi trường mới nên còn gặp nhiều khó khăn trong việc chế biến và vận chuyển thức ăn cho trẻ.

 - Kinh phí hoạt động trong nhà trường còn hạn hẹp vì vậy sự quan tâm động viên đối với CBGV làm thêm ngoài giờ còn hạn chế .

- Cán bộ giáo viên 100% là nữ nên cũng gặp không ít trở ngại khi trường có công việc lớn, nhiều giáo viên tuổi cao nên việc giảng dạy ứng dụng công nghệ thông tin cũng như nhận thức nắm bắt cái mới còn hạn chế, chưa chủ động, sáng tạo trong việc đưa ra những giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng các hoạt động.

 

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU VÀ CÁC GIẢI PHÁP

A. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 cấp học mầm non của Phòng GD&ĐT Huyện Thái Thụy. Căn cứ vào nghị quyết của Đảng ủy, của chi bộ, trường mầm non Thụy Chính xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 như sau:

B.  NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU CHUNG

I. NHIỆM VỤ

- Tiếp tục thực hiện thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện quyết định số 60/2011/QĐ - TTG ngày 26/10/2011 của thủ tướng chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011- 2015, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, hài hòa về thể chất, tình cảm trí tuệ và thẩm mỹ hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị tốt cho trẻ vào học lớp 1.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29/NQTW ngày 4 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đổi mới GDMN. Tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục theo các Nghị quyết, chương trình của Đảng, Chính phủ, Bộ. Thực hiện sáng tạo, hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành.

- Tiếp tục Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, xây dựng và duy trì nề nếp kỉ cương trường học. Tập trung thanh tra kiểm tra có chiều sâu các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ trong nhà trường. Đổi mới công tác kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng giáo dục. Tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ khối về chất lượng GD và các điều kiện đảm bảo chất lượng GD.

- Tập trung phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL, GVMN đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ và yêu cầu thực hiện Chương trình GDMN. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cô và trẻ trong nhà trường.

- Ưu tiên nguồn lực, duy trì và nâng cao chất lượng Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổỉ. Tiếp tục thực hiện tốt bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.

- Tham mưu với lãnh đạo địa phương xây dựng khu hiệu bộ và bếp ăn bán trú trong khuôn viên trường. Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục tập trung mọi nguồn lực xây dựng mở rộng sân trường tạo môi trường hoạt động cho các cháu, đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi đáp ứng yêu cầu phát triển quy mô, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

- Nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN, đẩy mạnh đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của xã hội đối với sự phát triển GDMN, phát huy ảnh hưởng của GDMN đối với xã hội, đồng thời tận dụng mọi nguồn lực để phát triển GDMN. Tích cực đẩy mạnh ứng dụng CNTT, đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục mầm non. Quan tâm chế độ chính sách nhằm ổn định đời sống giáo viên nhất là giáo viên ngoài biên chế nhằm đưa sự nghiệp giáo dục của xã Thụy Chính phát triển bền vững, đáp ứng với yêu cầu đổi mới hiện nay.

II. MỤC TIÊU CỦA NĂM HOC: Phấn đấu năm học 2014 – 2015 trường xếp loại tốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cô và trẻ, trường đạt danh hiệu trường tiên tiến.

C. CÁC NHIỆM VỤ VÀ BIỆN PHÁP CỤ THỂ:

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CBQL GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN

1.     Mục tiêu:

- Xây dựng nâng cao chất lượng đổi mới CBQL và giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng để thực hiện chương trình GDMN mới, đáp ứng yêu cầu của việc thực hiện đề án phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi. Tiếp tục quản lý chất lượng giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non do Bộ GD&ĐT ban hành năm 2007. Thực hiện tốt chủ đề “ Đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”

- Phấn đấu 100% CBGV chấp hành tốt chính sách pháp luật nhà nước, không có CBGV sinh con thứ 3, không vi phạm quy chế chuyên môn, không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp.

- Phấn đấu có trên 80% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn.

2.     Biện pháp thực hiện:

- Động viên CBGV tự học tập nâng cao trình độc chuyên môn nghiệp vụ và tu dưỡng đạo đức nhà giáo. Tổ chức các đợt sinh hoạt thiết thực, hiệu quả làm chuyển biến nhận thức cho CBGV, vận động CBGV thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh cuộc vận động kỷ cương, tình thương trách nhiệm và nội dung nói không vi phạm đạo đức nhà giáo trong cuộc vận động “Hai không”.

- Tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên đi học trên chuẩn tại các lớp học đại học, cao đẳng tại chức, trung cấp chính trị, quản lý giáo dục.

1.     Cô Vũ Thị Lý                                              6. Cô Bùi Thị Hương

2.     Cô Trần Thị Liễu                                         7. Cô Nguyễn Thị Thanh Vi

3.     Cô Chu Thị Bích Dung                                8. Cô Nguyễn Thị Xoa

4.     Cô Nguyễn Thị Chuân                                  9. Cô Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc

5.     Cô Nguyễn Thị Nhanh                                   10. Cô Đặng Thị Doan                                  

- Trường tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng chuyên môn tại cụm, trường, chuyên đề tại trường, cụm, tham quan học hỏi nhằm nâng cao chất lượng. Tăng cường bồi dưỡng kiến thức, nâng cao hiểu biết các văn bản quy định hiện hành cho CBGV. Bồi dưỡng nội dung và đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp, đánh giá trẻ, trú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực CBQL, công tác nghiệp vụ phổ cập giáo dục MN cho trẻ 5 tuổi. Công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ, bảo vệ an toàn cho trẻ và một số nội dung trong trương trình GDMN.

- Xây dựng quy chế hoạt động của nhà trường, phát huy tính dân chủ trong CBGV, ổn định đội ngũ đặc biệt là ổn định các khối trưởng đã được phân công.

     - Thực hiện quản lý, đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp. Triển khai đánh giá Hiệu trưởng theo chuẩn Hiệu trưởng Mầm non, đảm bảo chất lượng đội ngũ CBQL, GV có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành.

II. CÁC ĐIỀU KIỆN:

1.     Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng đồ chơi.

a.     Mục tiêu: Phấn đấu trong năm học làm tốt công tác tham mưu để tiếp tục mở 

rộng sân chơi và xây dựng bếp ăn bán trú trong khuôn viên nhà trường. Quy hoạch sân vườn trường, tạo môi trường xanh, sạch đẹp. Đầu tư một số đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Phấn đấu xây dựng trả đủ nợ trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ I.

b.     Biện pháp thực hiện:

- Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, công tác xã hội hóa giáo dục huy động các nguồn lực đầu tư kinh phí đổ bê tông, xây dựng bồn hoa, cây cảnh, mở rộng sân, xây dựng bếp ăn nhà hiệu bộ trong khuôn viên nhà trường.

- Mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ cho công tác nuôi ăn bán trú, học tập, vui chơi được thuận lợi như: Máy say thực phẩm, chăn ấm, đồ dùng học tập phù hợp theo chương trình giáo dục mầm non mới với từng độ tuổi.

- Chỉ đạo giáo viên sử dụng và phát huy tốt cơ sở vật chất trang thiết  bị sẵn có, tăng cường đồ dùng tự làm. Kết hợp với phụ huynh học sinh tận dụng nguyên vật liệu, phế liệu thải làm thêm đồ chơi cho phong phú.

- Kết hợp với trường Tiểu học, Trung học cơ sở, giáo viên họa làm đồ dùng cho mầm non theo các chủ điểm, giúp mầm non nguyên vật liệu để làm đồ dùng đồ chơi, tổ chức cho học sinh THCS lao động vệ sinh giúp trường mầm non.

- Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục tới các tổ chức, tới phụ huynh học sinh, tới các doanh nghiệp, cá nhân thu hút kinh phí đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác CSGD trẻ.

- Tham mưu với lãnh đạo các cấp đảm bảo quỹ đất được cấp giấy quyền sử dụng đất cho nhà trường.

2.     Xây dựng cảnh quan - Vệ sinh học đường.

a.     Mục tiêu:

- Tạo cảnh quan trường lớp đảm bảo xanh - sạch - đẹp, an toàn, rèn trẻ có thói quen nề nếp tốt, có ý thức giữ gìn bảo vệ môi trường.

b.     Biện pháp thực hiện:

- Chỉ đạo các nhóm lớp xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp phù hợp, tập trung xây dựng góc thiên nhiên, vườn cây của bé, giáo dục và hình thành thói quen bảo vệ môi trường cho trẻ.

- Quy hoạch sân, vườn phù hợp tạo môi trường hoạt động trong ngoài lớp học cho trẻ: xây dựng sân vườn phía đông nam, trồng bồn hoa, cây cảnh, in tranh tuyên truyền…

- Trang trí sắp xếp nhóm lớp đẹp, hấp dẫn và sinh động theo chủ điểm, tăng cường làm đồ dùng đồ chơi tận dụng những nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương phục vụ cho hoạt động CSGD.

- 100% các lớp có thùng đựng rác, chấm dứt có giấy, rác có ở sân vườn trường.

- Các khối có kế hoạch cụ thể, thực hiện tốt lồng ghép các nội dung giáo dục bảo vệ môi trường vào bài dạy phù hợp có hiệu quả nhằm giúp trẻ, giáo viên và mọi người có hành vi, thái độ thân thiện, ứng xử phù hợp. Hình thành ở trẻ những thói quen vệ sinh văn minh và thói quen bảo vệ môi trường từ đó xây dựng môi trường GDMN đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn, thân thiện.

3.     Công tác tài vụ:

a.     Mục tiêu:

- Thực hiện tốt các văn bản quy định của Nhà nước, thực hiện tốt thu chi đúng mục đích đảm bảo công bằng, công khai công tác tài chính trong nhà trường, đảm bảo chính sách cho CBGV theo quy định.

b.     Biện pháp thực hiện

- Nhà trường xây dựng kế hoạch thu chi các khoản đóng góp của phụ huynh theo quyết định 2814 ngày 16 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Thái Bình về việc quy định các khoản thu, mức thu và quản lý sử dụng trong các cơ sở giáo dục công lập. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của PGD và theo thỏa thuận của phụ huynh. Thực hiện thu đủ chi các khoản đóng góp đúng quy định và có sự giám sát của phụ huynh học sinh.

- Xây dựng quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ trong nhà trường, phát huy tính dân chủ của CBGV, nhân viên trong trường.

- Ngoài ra nhà trường đề ra các chỉ tiêu thi đua khen thưởng tăng mức lương kịp thời cho những giáo viên làm tốt và có trách nhiệm.

- Tham mưu với phòng GD&ĐT đề nghị cho những giáo viên hợp đồng vào trường được đóng bảo hiểm xã hội

- Thực hiện tốt các văn bản quy định của Nhà nước, đảm bảo công bằng, công khai chi trả lương cho giáo viên theo bằng cấp và theo hiệu quả công việc:

Giáo viên, nhân viên hợp đồng trả theo mức lương tối thiểu là 1.0

Phụ cấp cho khối trưởng, tổ trưởng là 30.000 đ/ 1 tháng.

Phụ cấp cho GV dạy lớp điểm là 30.000 đ/ 1 tháng

Phụ cấp cho giáo viên dạy vượt chỉ tiêu ½ số trẻ tăng so với kế hoạch giao

- Thực hiện chi các hoạt động trong nhà trường đúng mục đích và có hiệu quả

III. THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ

1.     Phát triển số lượng trẻ phổ cập giáo dục,

1.1.Mục tiêu

- Huy động và duy trì số lượng mẫu giáo vào học là 133 cháu đạt tỷ lệ 100%, 2/2 lớp đạt tiêu chuẩn phổ cập mẫu giáo 5 tuổi, vận động 70 cháu trong độ tuổi nhà trẻ đến lớp đạt tỷ lệ 77%.

- Tiếp tục thực hiện đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2011- 2015 theo hướng dẫn của Sở GD & ĐT và Phòng GD &ĐT.

1.2. Biện pháp.

a. Công tác số lượng:

* Đối với ban giám hiệu:

- Tiếp tục tham mưu với Đảng ủy, HĐ giáo dục xã và UBND xã ra nghị quyết chỉ đạo về việc huy động số lượng trẻ vào học. Tham mưu với các ban ngành đoàn thể cùng phối hợp  trong việc tuyên truyền vận động trẻ tới trường lớp.

      * Đối với các tổ chức chuyên môn và giáo viên.

- Chỉ đạo và giao trách nhiệm cho từng giáo viên phối kết hợp chặt chẽ với các ban ngành, đặc biệt với hội phụ nữ, y tế, cha mẹ học sinh làm tốt công tác điều tra trẻ trong độ tuổi, giáo viên có danh sách điều tra, nhà trường có sổ phổ cập, theo dõi chặt chẽ những biến động số lượng hàng tháng. Giao kế hoạch số lượng cho từng giáo viên theo điều lệ của trường mầm non, lấy đây là chỉ tiêu đánh giá thi đua của năm học.

- Cụ thể chỉ tiêu giao:

 

 

 

STT

Họ và tên giáo viên

Lớp

Chỉ tiêu giao

Ghi chú

1

Hoàng Thị Ninh

Nguyễn Thị Luyên

19- 24 tháng

26

 

2

Vũ Thị Nhinh

Nguyễn Thị Én

Nguyễn Quỳnh Ngọc

25- 36 tháng

44

 

3

Nguyễn Thị Chuân

Bùi Thị Hương

3 tuổi

39

 

4

Hoàng Thị Thi

4 tuổi A

24

 

5

Chu Thị Bích Dung

4 tuổi B

22

 

6

Trần Thị Liễu

Chu Thị Hồng Hà

5 tuổi A

23

 

7

Nguyễn Thị Liên

Nguyễn Thị Đượm

5 tuổi B

25

 

 

- Tích cực tuyên truyền vận động phụ huynh đồng thời làm tốt công tác nâng cao chất lượng CSGD trẻ.

- CBGV làm tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ, giáo viên nuôi nâng cao chất lượng bữa ăn tạo lòng tin cho phụ huynh cho trẻ tới trường, giáo viên đỡ đầu học sinh (mua BHTT, quần áo, đồi dùng học tập…).

b. Công tác phổ cập

* Đối với ban giám hiệu:

- Tiếp tục chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Ưu tiên giáo viên dạy lớp 5 tuổi, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học để đảm bảo chất lượng học sinh 5 tuổi.

- Làm tốt công tác tham mưu, thường xuyên tự đánh giá,  kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi để xác định những khó khăn vướng mắc từ đó có những giải pháp phù hợp sát với điều kiện của trường mình.

* Đối với giáo viên

- Phối hợp với ban ngành, mặt trận thôn làm tốt công tác điều tra hộ gia đình một cách chính xác, vận động thu hút các cháu vào học.

- Yêu cầu giáo viên cam kết với nhà trường về số điều tra và thực hiện tốt chỉ tiêu giao, đảm bảo an toàn cho trẻ mọi lúc mọi nơi.

- Cụ thể giáo viên điều tra:

+ Thôn Miếu: Cô Chu Thị Bích Dung, Cô Nguyễn Thị Luyên

+ Thôn Chính: Cô Nguyễn Thị Chuân, Cô Nguyễn Thị Liên

+ Thôn Hòe Nha: Cô Hoàng Thị Thi, Cô Trần Thị Liễu

* Chỉ tiêu đồng chí PHT chuyên môn tổng hợp số liệu báo cáo cụ thể, chính xác.

* Đầu tư kinh phí hỗ trợ công tác phổ cập: Dự kiến 1.000.000 đồng để hỗ trợ công tác điều tra, làm thống kê phổ cập.

2. Thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ.

2.1. Chất lượng chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng.

a. Mục tiêu:

- Phấn đấu trong năm học 100% các cháu được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần, phòng tránh các tai nạn thương tích nghiêm trọng cho trẻ. Không xảy ra ngộ độc thực phẩm trong từng nhóm lớp. Đây là mục tiêu hàng đầu, là tiêu chí đánh giá thi đua của cá nhân trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

- 100% các nhóm lớp tổ chức cho 100% số trẻ ăn bán trú tại trường lớp, 100% trẻ được ăn phục hồi dinh dưỡng, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi xuống dưới 5%, giảm so với đầu năm học.

- Phấn đấu thực hiện đủ và có hiệu quả mô hình chống suy dinh dưỡng.

b. Biện pháp

- Quản lý chặt chẽ quy mô tổ chức nuôi ăn, đảm bảo thức ăn đủ dinh dưỡng cho trẻ.

- Triển khai cho giáo viên học điều lệ trường mầm non, quy chế ND trẻ, các văn bản chỉ đạo, có tài liệu của ngành hướng dẫn hàng năm. Quy trách nhiệm cho HT. PHT phụ trách nuôi dưỡng. Trong đó đặc biệt quan tâm đến các tai nạn gây thương tích thường xảy ra đối với trẻ như: chết đuối, hóc, sặc, ngã..

- 100% giáo viên ký cam kết với trường, trường ký cam kết với phòng về việc thực hiện đầy đủ các quy trình tổ chức nuôi ăn bán trú, vệ sinh ATTP, không xảy ra ngộ độc thực phẩm, đảm bảo an toàn cho trẻ trong từng nhóm lớp.

- 100% bếp ăn cử tiếp phẩm luân phiên theo tuần, sau khi giao nhận thực phẩm phải đảm bảo đủ 3 chữ ký của thực phẩm trong ngày, thực hiện nghiêm túc tài chính công khai trong ngày.

- Đối với giáo viên trong lớp và giáo viên nuôi tuyệt đối không được bớt khẩu phần ăn của trẻ.

- Chỉ đạo bếp ăn có hợp đồng mua thực phẩm sạch, có tủ lưu trữ thức ăn, có thực đơn theo tuần, ngày. Cô nuôi thực hiện đúng quy trình chế biến thực phẩm.

- Trang bị đồ dùng phương tiện phục vụ cho việc tổ chức nuôi ăn bán trú, giữ gìn môi trường sinh hoạt. dụng cụ ăn uống, đồ dùng, đồ chơi của trẻ sạch sẽ để phòng chống một số bệnh do vi rút gây ra, dễ lây lan và nguy hiểm đến tính mạng của trẻ.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện mô hình phòng chống suy dinh dưỡng, đặc biệt mô hình VAC tạo nguồn thực phẩm sạch hỗ trợ cho bữa ăn của trẻ. Chỉ đạo giáo viên nuôi trồng rau sạch phục vụ cho trẻ ăn hàng ngày.

- Có đủ nước sạch cho trẻ uống hàng ngày

- Mỗi trẻ một bát, một thìa, một cốc bằng inox, một khăn có ký hiệu riêng. Nhà trường có cân đo điện tử thường xuyên cân đo theo dõi sức khoẻ của trẻ.

- 100% giáo viên thực hiện nghiêm túc cho các cháu nề nếp rửa tay khi bẩn, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh bằng xà phòng dưới vòi nước chảy, 100% học sinh 5 tuổi có nề nếp đánh răng hàng ngày sau khi ăn chiều.

- Kết hợp với các ban ngành, trạm y tế tổ chức tiêm phòng dịch sởi - ru bella cho các cháu từ 1-5 tuổi. Tổ chức cho 100% trẻ được tiêm chủng, khám sức khỏe, theo dõi biểu đồ, báo cáo kết quả vào ngày 18 hàng tháng đối với nhà trẻ và hàng quý đối với mẫu giáo, thông báo kịp thời với phụ huynh trên bảng tuyên truyền của lớp của trường.

- Các nhóm lớp đều có lịch vệ sinh, phân công lịch trựccho từng giáo viên vệ sinh trong ngày, trong tuần. Chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, hình thành nề nếp thói quen tốt, hành vi văn minh cho trẻ.

- Giáo viên phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh thực hiện tốt các khâu chăm sóc, vệ sinh cá nhân, nuôi dưỡng trẻ theo khoa học và phòng chống dịch bệnh cho trẻ để giảm tỷ lệ trẻ mắc bệnh suy dinh dưỡng.

- Đào tạo, nâng cao trình độ cô nuôi, giáo viên nuôi phải biết sử dụng vi tính để quản lý và sử dụng phần mềm dinh dưỡng, biết lên thực đơn và tính khẩu phần ăn cho trẻ thành thạo

- Mức ăn của các cháu từng độ tuổi.

    * Mức ăn bán trú                         Gạo                      Tiền

Nhà trẻ                                     130 gam                8.000 đ

3 tuổi                                        150 gam                8.000 đ

4 tuổi                                        160 gam                8.000 đ

5 tuổi                                        170 gam                8.000 đ

- Chỉ đạo 100% số trẻ ăn bán trú tại các nhóm lớp

- 100% các nhóm tổ chức ăn chống suy dinh dưỡng vào thứ 4 hàng tuần

- 100% trẻ SDD được ăn thêm để phục hồi dinh dưỡng, mỗi tuần 2.500 đồng do cha mẹ trẻ góp

- Nhà trường có kế hoạch kiểm tra giám sát chặt chẽ thu - chi hàng ngày đối với bếp ăn và việc báo ăn đối với các nhóm lớp.

2.2.         Thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

a.      Mục tiêu’

- 100% các nhóm, lớp thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới.

- 100% giáo viên thực hiện tốt đổi mới phương pháp giáo dục, 100% cán bộ quản lý, 90 % giáo viên biết sử dụng công nghệ thông tin, 60 % giáo viên biết sử dụng giáo án điện tử và khai thách mạng internet.

- Làm tốt công tác tổ chức, chuyên đề, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn quy định.

- Phấn đấu các hội thi cấp trường, cụm đạt kết quả cao và Hội giảng giáo viên giỏi xếp thứ 3 trong cụm.

- Tuyệt đối không có CBGV vi phạm quy chế chuyên môn.

b.     Biện pháp thực hiện.

* Đối với nhà trường

- Ban giám hiệu lên kế hoạch năm, cùng các khối trưởng thống nhất kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ của từng tháng từng chủ điểm.

- Tổ chức triển khai cho CBGV thực hiện theo kế hoạch xây dựng.

- Tập huấn cho CBGV sử dụng bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi. Tuyên truyền cho các bậc cha mẹ và cộng đồng hiểu và biết cách sử dụng bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi trong sự theo dõi sự phát triển của trẻ em để có những biện pháp để phối hợp giữa gia đình và nhà trường giúp trẻ phát triển tốt, chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1. Chỉ đạo giáo viên tuyệt đối không dạy trẻ viết chữ, không dạy trước chương trình lớp 1.

- Tổ chức trao đổi, học tập, rút kinh nghiệm thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới.

- Trường có kế hoăch chỉ đạo, theo dõi, giám sát, thường xuyên kiểm tra đột xuất việc thực hiện của giáo viên, quy trách nhiệm cho HT và PHT phụ trách công tác chất lượng giáo dục.

- Giao nhiệm vụ cho các tổ trưởng, khối trưởng các lớp.

- Xây dựng nhóm cán bộ giáo viên giỏi, bồi dường cho giáo viên đi thi các cấp gồm 8 đồng chí:

1.     Nguyễn Thị Xoa                                 5. Hoàng Thị Thi

2.     Vũ Thị Lý                                          6. Nguyễn Thị Liên

3.     Trần Thị Liễu                                     7. Nguyễn Thị Chuân

4.     Nguyễn Thị Loan                                8. Nguyễn Thị Én

- Tập trung xây dựng và chỉ đạo điểm của trường:

+ Điểm toàn diện mẫu giáo: Cô Trần Thị Liễu.

+ Điểm toàn diện nhà trẻ: Cô Nguyễn Thị Én.

* Đối với tổ chuyên môn

- Lên kế hoạch chỉ đạo, thống nhất giáo viên trong tổ

- Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn 1 lần/ tháng vào tuần đầu trong tháng.

- Phân công giáo viên phụ trách chuyên đề: Cô Trần Thị Liễu; Cô Nguyễn Thị Liên; Cô Hoàng Thị Thi; Cô Nguyễn Thị Chuân; Cô Vũ Thị Nhinh.

- Chỉ đạo giáo viên soạn giáo án theo quy định( soạn 1 tuần trước khi lên lớp)

- Duyệt giáo án tuần góp ý bổ sung cho giáo viên. Chấm dứt tình trạng giáo viên không soạn bài, sao chép bài soạn của nhau, cóp pi sao chép bài soạn của năm học trước.

- Thực hiện có đủ hồ sơ theo quy định

- Tổ chức chuyên đề, ngoại khóa để giáo viên học tập, rút kinh nghiệm.

* Đối với giáo viên:

- Thực hiện tốt sự phân công và chỉ đạo của nhà trường, tổ chuyên môn.

- Toàn thể CBGV tích cực tham mưu với địa phương, ban nghành đoàn thể, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, đặc biệt kết hợp với cha mẹ học sinh để bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị tài liệu, phương tiện cho cô và trẻ. Khuyến khích CBGV chủ động sáng tạo trong việc thực hiện chương trình phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương của nhóm, lớp đảm bảo chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ

- 100% CBGV có đủ hồ sơ sổ sách theo quy định của phòng đã hướng dẫn, giáo viên phải soạn bai trước 1 tuần, không sao chép giống nhau, ghi chép đầy đủ những ý kiến đánh giá, nhận xét của ban giám hiệu.

- Tham gia học tập rút kinh nghiệm trong các buổi chuyên đề, ngoại khóa

- Thực hiện tốt công tác giáo dục trẻ. Chấm dứt không có giờ yếu, kém.

* Đối với công tác hội giảng và các hội thi

- Hội giảng cấp trường: yêu cầu 100% giáo viên tham gia hội giảng.

- Hội giảng cấp cụm: phấn đấu 70% CBGV trở lên tham gia hôi giảng cụm và đăng ký đạt các danh hiệu

STT

Tên giáo viên

Dạy nhóm lớp

Chỉ tiêu

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Xoa

PHT nuôi ăn

GV giỏi tỉnh

 

2

Vũ Thị Lý

PHT CM

GV giỏi tỉnh

 

3

Trần Thị Liễu

5 tuổi

GV giỏi tỉnh

 

4

Nguyễn Thị Loan

5 tuổi

GV giỏi tỉnh

 

5

Hoàng Thị Thi

4 tuổi

GV giỏi tỉnh

 

6

Nguyễn Thị Én

25- 26 tháng

GV giỏi tỉnh

 

7

Nguyễn Thị Đượm

5 tuổi

GV giỏi huyện

 

8

Chu Thị Hồng Hà

5 tuổi

GV giỏi huyện

 

9

Nguyễn Thị Liên

4 tuổi

GV giỏi huyện

 

10

Chu Thị Bích Dung

4 tuổi

GV giỏi huyện

 

11

Nguyễn Thị Chuân

3 tuổi

GV giỏi huyện

 

12

Nguyễn Thị Nhanh

3 tuổi

GV giỏi huyện

 

13

Vũ Thị Nhinh

25- 26 tháng

GV giỏi huyện

 

14

Nguyễn Thị Luyên

19- 24 tháng

GV giỏi huyện

 

15

Hoàng Thị Ninh

19- 24 tháng

GV giỏi huyện

 

16

Nguyễn Thị Thái

Cô nuôi nhà trẻ

GV giỏi huyện

 

 

- Đầu năm chỉ đạo CBGV xây dựng sáng kiến kinh nghiệm, đăng ký tên đổi mới

- Chuẩn bị các nội dung để thi: thi giáo viên giỏi, kết hợp với thi đồ dùng đồ chơi tự làm, thi trang trí các nhóm lớp, thi hồ sơ sổ sách, thi tiếng hát dân ca cô giáo mầm non các nhóm lớp. Thi năng lực CBQL cấp trường, cụm. Thi giáo án hay với giáo viên cấp trường, cụm.

- Tổ chức các hội giảng: chỉ đạo cho giáo viên bốc bài thi, soạn giáo án, dạy thử góp ý kiến

- Tổ chức các hội thi: Lên kế hoạch luyện tập, giao cho đồng chí PHT phụ trách công tác chuyên môn cùng các đồng chí khối trưởng, giáo viên dạy lớp 5 tuổi chịu trách nhiệm chọn học sinh để luyện tập và bố trí thời gian luyện tập

c. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong trường.

* Chỉ tiêu:

- Phấn đấu: 70% CBGV có trình độ tin học, biết sử dụng word, 95% giáo viên biết ứng dụng CNTT, 65% CBGV sử dụng thành thạo phần mềm trình chiếu, 40% giáo viên biết soạn giáo án điện tử.

* Biện pháp

- Tham mưu với trường Tiểu học, Trung học cơ sở mở lớp hướng dẫn tin học cho giáo viên, hướng dẫn cách sử dụng các phần mềm.

- Động viên giáo viên tiếp tục nâng cao trình độ tin học, trang bị các điều kiện để áp dụng công nghệ thông tin, phấn đấu có 90% GV biết ứng dụng CNTT vào các hoạt động trong GDMN, 60% GV thực hành thành thạo giờ dạy bằng GAĐT, 40% giáo viên biết soạn giáo án điện tử. Giáo viên biết sử dụng phần mềm Nutrikids, Kidsmart, MAS, sử dụng phần mềm giáo án điện tử góp phần đổi mới mạnh mẽ phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ mầm non.( KH học tin: cô Ngọc, cô Ninh, cô Doan , cô Dung).

- Các khối trưởng, giáo viên giỏi thực hiện soạn giáo án trên máy và sử dụng máy tính trong giảng dạy

- Trang bị thêm máy tính, ưu tiên máy tính cho các lớp 5 tuổi, các khối chuyên môn.

- Khuyến khích giáo viên cập nhật và khai thác thông tin trên mạng, trên website của phòng giáo dục.

c.     Thực hiện nội dung giáo dục lồng ghép

Tiếp tục triển khai nội dung giáo dục ATTP, giáo dục bảo vệ môi trường và giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và giáo dục tài nguyên môi trường, biển, hải đảo vào chương trình GDMN.

- Các khối giáo viên có kế hoạch cụ thể, thực hiện lồng ghép các nội dung giáo dục bảo vệ môi trường vào cách chuyên để, các hoạt động giáo dục hàng ngày để xây dựng môi trường GDMN đạt tiêu chuẩn: Xanh- sạch- đẹp, an toàn và thân thiện.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc luật giáo dục ATGT cho CBGV, các bậc phụ huynh và học sinh theo nội dung chương trình quy định. Giáo viên biết lựa chọn nội dung để tích hợp trong các hoạt động giáo dục trẻ. Chọn phương pháp hình thức giúp trẻ tăng cường thực hành trải nghiệm.

- Bồi dưỡng cho CBGV nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả như: tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt, sử dụng năng lượng có hiệu quả.

d.     Thực hiện công bằng trong giáo dục, giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định tại quyết định số 23/2006/NĐ-CP. BGDĐT về giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật. Làm tốt công tác điều tra thống kê số trẻ trong độ tuổi trẻ bị khuyết tật, phối hợp vơi gia đình, các lực lượng xã hội, đặc biệt là phối hợp với y tế để phát hiện và can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật MN. Lập hồ sơ theo dõi sự tiến bộ của trẻ khuyết tật học hòa nhập thep hướng dẫn của bộ GD&ĐT.

- Chỉ đạo cán bộ giáo viên làm tôt công tác tuyên truyền về giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, chống phân biệt đối xử kỳ thị với trẻ khuyết tật.

- Tham mưu với địa phương thực hiện các quyết định về miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ là con các hộ nghèo theo nghị định 40/2010/NĐ- CP ngày 14/05/2010 của chính phủ.

IV. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO

1.     Thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN, đổi mới về cơ chế quản lý

Thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và ngành: Nghị quyết số 29/NQTW ngày 4 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, của tỉnh đối với GDMN

Tổ chức tổng kết thực hiện Quyết định số 149/2006/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển GDMN giai đoạn 2006 - 2015” và Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015.

Tiếp tục tổ chức tập huấn, phổ biến và hướng dẫn CBGV thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN mới được ban hành. Tăng cường việc kiểm tra đánh giá CBGV trong việc thực hiện nền nếp chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng GDMN, tạo điều kiện thuận lợi nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi.

          Tăng cường tổ chức các hoạt động chuyên môn quy mô cấp cụm để tạo cơ hội cho CBGV được tự bồi dưỡng - Nâng cao vai trò của phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn trong việc chủ động XD kế hoạch triển khai các chuyên đề cho phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường.

Mỗi CBQL cần làm tốt hơn và có hiệu quả hơn công việc được phân công, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo đối với nhà trường, nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, chủ động, sáng tạo, tự giác, công bằng, khách quan trong mọi công việc, nghiêm túc chấp hành những qui định của ngành, là tấm gương cho các GV, nhân viên trong nhà trường noi theo.

Mỗi cán bộ GV thường xuyên, hình thành thói quen cập nhật thông tin qua mạng internet để nâng cao năng lực, hiểu biết cho bản thân. Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, khai thác triệt để ứng dụng website của Phòng góp phần thay đổi lề lối làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý để đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục MN trong giai đoạn mới.

Tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ khối về chất lượng CSGD, về các điều kiện đảm bảo chất lượng CSGD; thực hiện tốt quy chế dân chủ, đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng yêu cầu thông tư 09 của Bộ GD&ĐT; Sử dụng có hiệu quả website làm công cụ quản lý, vừa góp phần thực hiện tốt thông tư 09, vừa có tác dụng quảng bá hình ảnh nhà trường, góp phần thực hiện tốt công tác XHH GD. Đ/c Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm trước Phòng GD&ĐT, các đồng chí phó hiệu trưởng, tổ trưởng chịu trách nhiệm trước nhà trường nếu để xảy ra tình trạng CBGV vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm dạy thêm, vi phạm chính sách dân số, để xảy ra tình trạng đơn thư vượt cấp, không đúng quy định, ...

Thực hiện tốt qui chế dân chủ để động viên CBGV tích cực đóng góp xây dựng phong trào. Xây dựng và duy trì nề nếp kỉ cương trường học, đặc biệt quan tâm việc quản lý trẻ trong thời gian nghỉ giải lao và trong các buổi nghỉ trưa tại trường, tuyệt đối đảm bảo an toàn cho trẻ.

Tổ chức tham gia tập huấn chuyên đề về nghiệp vụ công tác quản lý để giúp cho CBQL có thêm kinh nghiệm quản lí, chỉ đạo

Xây dựng nhóm lớp điểm toàn diện và điểm từng mặt để rút kinh nghiệm nhân trong toàn trường. Tổ chức tốt các hoạt động bề nổi, đặc biệt mỗi nhóm lớp xây dựng được đội văn nghệ có chất lượng để thu hút sự quan tâm của toàn dân về chất lượng giáo dục.

         Đổi mới chỉ đạo đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên trường mầm non đảm bảo chính xác, phản ánh đúng thực trạng để mỗi GV tự thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc tự học, tự bồi dưỡng.

         Ngay từ đầu năm học tổ chức các lớp bồi dưỡng tại các cụm về công tác tư tưởng chính trị và chuyên môn mầm non, đặc biệt nhà trẻ.

2.     Công tác kiểm tra thanh tra

* Mục tiêu:

- Qua kiểm tra để đôn đốc thúc đẩy hoạt động dạy và học, cần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, củng cố thiết lập trật tự, kỷ cương trường học từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên trong nhà trường, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục. Phấn đấu công tác thanh tra, kiểm tra đạt theo chỉ tiêu kế hoach giao

* Biện pháp

- Tập trung chỉ đạo CBGV thực hiện các quy định, quy chế về nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ ở các nhóm, lớp, quản lý tốt hồ sơ sổ sách toàn trường

- Trường xây dựng kế hoạch cụ thể, kiểm tra thanh tra giám sát chặt chẽ các hoạt động trong nhà trường đối với CBGV - NV( Lịch kiểm tra trong chương trình công tác tháng)

- Nội dung kiểm tra: Việc thực hiện chương trình CSGD trẻ, các quy định, quy chế chuyên môn nghiệp vụ CSGD trẻ của GV.

+ Kiểm tra việc bảo quản sử dụng CSVC các nhóm lớp.

+ Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên: Về phẩm chất đạo đức, lối sống, tư tưởng, chấp hành pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

+ Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

- Hình thức tổ chức: Kiểm tra bằng nhiều hình thức:

+ Kiểm tra báo trước, kiểm tra đột xuất, tăng cường kiểm tra đột xuất đảm bảo chỉ tiêu thanh tra toàn diện và dự giờ hàng tháng rút kinh nghiệm, nhận xét giáo viên.

+ Hiệu trưởng dự 25 - 30 tiết/ tháng và thanh tra 2 giáo viên 1 GV nhà trẻ và 1 GV mẫu giáo( Lịch thanh tra trong chương trình công tác tháng).

- Ban giám hiệu và các khối trưởng tăng cường dự giờ, nhận xét, đánh giá giáo viên rõ ràng, chính xác.

3.     Công tác phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, cộng đồng và tuyên truyền về GDMN

- Bồi dưỡng cho CBGV kiến thức và kỹ năng tuyên truyền, phối hợp với các bậc cha mẹ và cộng đồng, đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền cho các nhóm lóp.

- Tích cực phối hợp với các ban ngành chức năng chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về giải pháp, kết quả phát triển GDMN của trường phổ biến các chủ trương, chính sách quy định mới của ngành, phổ biến kiến thức khoa học về nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ nhất là những lớp có tỷ lệ trẻ đi nhà trẻ thấp. Tích cực huy động tham gia các tổ chức xã hội, các bậc cha mẹ và cộng đồng cùng chăm lo cho GDMN.

- Đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền tài liệu truyền thông kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ phù hợp với điều kiện của từng khu, lớp. Tăng cường kiểm tra đánh giá việc thực hiện các nội dung, hình thức tuyên truyền ở các nhóm lớp và đưa vào các chỉ tiêu đánh giá thi đua của từng tháng, kỳ, năm.

- 100% nhóm lớp có bảng tuyên truyền có nội dung phù hợp và phong phú. Nhà trường có bảng tuyên truyền chung, có các bài tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng.

4. Thực hiện cải cách hành chính, đổi mới cơ chế quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý

* Xây dựng mô hình và quản lý có hiệu quả trường học đổi mới

-  Thực hiện chủ trương xây dựng trường học mới, trường xây dựng kế hoạch chỉ đạo cụ thể triển khai thực hiện, kiểm tra, đánh giá. Chỉ đạo cho CBGV đăng ký và thực hiện, đảm bảo mỗi CBQL, mỗi giáo viên thực hiện một đổi mới phương pháp quản lý và dạy học.

- Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, thay đổi lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả quản lý để đáp ứng yêu cầu phát triển GDMN trong giai đoạn mới.

* Thực hiện công khai trong trường học:

- Thực hiện công khai dân chủ trong xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, kế hoạch triển khai các nhiệm vụ của nhà trường. Thực hiện tốt thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ GDĐT về quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.

- Thực hiện luân chuyển giáo viên khi không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quy chế chuyên môn, gây mất đoàn kết nội bộ. Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho CBGV để không có hiện tượng khiếu kiện và đơn thư vượt cấp.

- Làm rõ trách nhiệm của từng CBGV trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Sự gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, sự quyết đoán, tính chủ động, sáng tạo trong công việc, trong chấp hành những quy định của ngành

- Tăng cường vai trò tham mưu, vận động các lực lượng xã hội, công tác XHHGD, công tác tuyên truyền, tinh thần tự giác, tích cực học tập, tích cực dự giờ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của giáo viên.

- Thực hiện khai thác thông tin trên mạng Internet, qua trang website của phòng giáo dục.

- Thực hiện thông tin báo cáo kịp thời, đúng quy định, các thông tin số liệu, chính xác đầy đủ.

4.     Thực hiện phân công CBGV

*Phân công ban giám hiệu

1) Đồng chí Nguyễn Thị Xuyến: Hiệu trưởng phụ trách chung trực tiếp dạy thay 2 giờ/ tuần.

2) Đồng chí Vũ Thị Lý: Hiệu phó phụ trách chuyên môn và công tác phổ cập giáo dục. Mỗi tuần dạy 2 buổi cho 2 tổ trưởng, còn lại các ngày dự giờ kiểm tra chuyên môn

3) Đồng chí Nguyễn Thị Xoa: Hiệu phó phụ trách chăm sóc nuôi dưỡng và xây dựng CSVC, trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi.

   * Phân công giáo viên phụ trách nhóm - lớp

- Giáo viên nhà trẻ

Stt

Họ và tên giáo viên

Trình độ chuyên môn

Nhiệm vụ phân công

1

Vũ Thị Nhinh

Cao đẳng

GV dạy nhóm 25- 36 tháng

2

Nguyễn Thị Én

Cao đẳng

GV dạy nhóm 25- 36 tháng

 

Nguyễn Quỳnh Ngọc

Trung cấp

GV dạy nhóm 25-36 tháng

3

Nguyễn Thị Luyên

Trung cấp

GV dạy nhóm 13- 24 tháng

4

Hoàng Thị Ninh

Cao đẳng

GV dạy nhóm 13- 24 tháng

 

- Giáo viên mẫu giáo

Stt

Họ và tên giáo viên

Trình độ chuyên môn

Nhiệm vụ phân công

1

Trần Thị Liễu

Cao đẳng

GV dạy lớp 5 tuổi

2

Chu Thị Hồng Hà

Cao đẳng

GV dạy lớp 5 tuổi

3

Nguyễn Thị Loan

Đại học

GV dạy lớp 5 tuổi

4

Nguyễn Thị Đượm

Cao đẳng

GV dạy lớp 5 tuổi

5

Nguyễn Thị Liên

Đại học

GV dạy lớp 5 tuổi

6

Hoàng Thị Thi

Đại học

GV dạy lớp 4 tuổi

7

Chu Thị Bích Dung

Cao đẳng

GV dạy lớp 4 tuổi

8

Nguyễn Thị Chuân

Cao đẳng

GV dạy lớp 3 tuổi

9

Bùi Thị Hương

Trung cấp

GV dạy lớp 3 tuổi

10

Nguyễn Thị Nhanh

Trung cấp

GV dạy lớp 3 tuổi

 

- Giáo viên nuôi:

Stt

Họ và tên giáo viên

Trình độ chuyên môn

Nhiệm vụ phân công

1

Nguyễn Thị Thái

Cao đẳng

Nuôi nhà trẻ

2

Nguyễn Thị Lý

Cao đẳng

Nuôi nhà trẻ

3

Đặng Thị Doan

Trung cấp

Nuôi mẫu giáo

4

Nguyễn Thị Mừng

Trung cấp

Phụ nuôi mẫu giáo

- Nhân viên

+ Đ/c Nguyễn Thị Thùy chịu trách nhiệm toàn bộ mảng kế toán và thực hiện những mảng mà hiệu trưởng yêu cầu.

+ Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vi làm công tác thủ quỹ kiêm công tác văn phòng nhà trường và thực hiện những nhiệm vụ mà hiệu trưởng yêu cầu.

* Phân công lớp điểm, giáo viên phụ trách lớp điểm, phụ trách khu phụ trách khối.

- Lớp điểm nhà trẻ: Cô Nguyễn Thị Én - dạy nhóm 25- 35 tháng

- Lớp điểm mẫu giáo: Cô Trần Thị Liễu - dạy lớp 5 tuổi

- Phân công giáo viên phụ trách chuyên môn theo từng lĩnh vực

+ Lĩnh vực phát triển nhận thức: cô Thi

+ Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ : cô Nhinh

+ Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ: cô Liễu

+ Lĩnh vực phát triển thể chất : cô Liên

+ Lĩnh vực phát triển tình cảm xã hội: cô Luyên

- Các khối trưởng

+ Khối trưởng nhà trẻ              : Cô Nguyễn Thị Luyên

+ Khối trưởng mẫu giáo 5 tuổi: Cô Trần Thị Liễu

+ Khối trưởng mẫu giáo 4 tuổi: Cô Hoàng Thị Thi

+ Khối trưởng mẫu giáo 3 tuổi: Cô Nguyễn Thị Chuân

- Các khối lớp phân công giáo viên ra trực ban và chịu trách nhiệm trước nhà trường khi không hoàn thành nhiệm vụ.

- Các khối trưởng đi dự giờ giáo viên ở tổ mình 1 buổi/ tuần để góp ý, rút kinh nghiệm các tiết dạy, hồ sơ sổ sách, trang trí các nhóm lớp, đồng thời thống nhất chuyên môn của  khối mình.

V. THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHÁC

1. Tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “ Hai không”, cuộc vận động “ mỗi thầy giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Trường tập trung chỉ đạo tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tổ chức học tập bồi dưỡng quán triệt trong đội ngũ CBQL và giáo viên về đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, phấn đấu thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong các hoạt động CSGDT.

- Thực hiện nghiêm túc quyết định số 16/2008/QĐ BGD – ĐT của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ngày 16/04/2008 ban hành về quy định đạo đức nhà giáo. Gắn với nội dung cuộc vận động “Dân chủ kỷ cương tính thương trách nhiệm” với thực hiện chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. Rèn luyện tư cách phẩm chất đạo đức nhà giáo. Ngăn chặn và xử lý nghiêm túc kịp thời các biểu hiện vi phạm đạo đức nhà giáo: cãi nhau gây mất đoàn kết nội bộ, không gương mẫu trước phụ huynh và học sinh, xâm phạm đến tinh thần và thể xác của trẻ. Đi muộn về sớm, gửi lớp, làm việc riêng trong lóp, thiếu tinh thẫn trách nhiệm để trẻ mất an toàn, bớt tiêu chuẩn ăn của trẻ và các khoản đóng góp của phụ huynh…

- Tổ chức các đợt sinh hoạt tư tưởng thiết thực hiệu quả để đội ngũ cán bộ giáo viên thực hiện tốt nói không vi phạm đạo đức nhà giáo,

- Chỉ đạo 100% nhóm lớp xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn. Lựa chọn và sưu tầm các bài hát dân ca, câu đố, vè, trò chơi dân gian in thành tuyển tập của nhóm lớp và đưa vào hoạt động vui chơi tích cực cho trẻ

- Nêu gương những tập thể, cán bộ quản lý và giáo viên có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn và có thành tích cao trong chăm sóc giáo dục trẻ. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, thường xuyên các hoạt động, nêu gương bé ngoan hàng ngày, tuần, tháng đối với trẻ như: thưởng cờ, phiếu bé ngoan… qua việc theo dõi đánh giá học sinh của giáo viên chủ nhiệm các nhóm, lớp.

- Cán bộ giáo viên quan tâm đặc biệt tới việc quản lý học sinh, công tác ăn bán trú, tuyệt đối không bớt tiêu chuẩn ăn của trẻ. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ ở các nhóm lớp như: chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục… coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá  thi đua của mỗi giáo viên trong nhà trường.

- Quan tâm giáo dục truyền thống nhân ái cho học sinh thông qua việc tổ chức các hoạt động. Vận động mỗi cán bộ giáo viên đỡ đầu mua bảo hiểm thân thể cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ vùng sâu vùng xa, giáo viên trong ngành bị bệnh hiểm nghèo…

- Làm tốt việc phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác xã hội hóa, phát huy mọi nguồn lực để xây dựng môi trường lành mạnh trong trường. Đặc biệt xây dựng tốt các mối quan hệ ứng xử thân thiện giữa các thành viên trong nhà trường, tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho trẻ (Kỹ năng tự phục vụ, nề nếp thói quen, vệ sinh tôt, kỹ năng tự bảo vệ an toàn bản thân, mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp. thân thiện, chia sẻ , hợp tác cùng bạn bè, lễ phép với người lớn tuổi).

VI. CÔNG TÁC THI ĐUA

Phát động phong trào thi đua rộng rãi, động viên cán bộ giáo viên trong toàn trường phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

a. Danh hiệu nhà trường

- Trường phấn đấu đạt danh hiệu trường tiên tiến

- 100% cán bộ giáo viên đăng ký thi đua 2 tôt.

- 100% cán bộ giáo viên - nhân viên đăng ký thi đua đạt các danh hiệu.

b. Chiến sỹ thi đua: 6 Đ/c

1. Đ/c Nguyễn Thị Xuyến                    4. Đ/c Nguyễn Thị Loan

2. Đ/c Nguyễn Thị Xoa                        5. Đ/c Trần Thị Liễu

3. Đ/c Vũ Thị Lý                                  6. Đ/c Nguyễn Thị Thùy

c. Giáo viên giỏi cấp Tỉnh : 6 Đ/c

1. Đ/c Nguyễn Thị Xoa                                       4. Đ/c Nguyễn Thị Loan

2. Đ/c Vũ Thị Lý                                                 5. Đ/c Hoàng Thị Thi

3. Đ/c Trần Thị Liễu                                            6. Đ/c Nguyễn Thị Én

d. Giáo viên giỏi cấp huyện: 9 Đ/c

1. Đ/c Nguyễn Thị Đượm                                    6. Đ/c Nguyễn Thị Nhanh

2. Đ/c Chu Thị Hồng Hà                                     7. Đ/c Vũ Thị Nhinh

3. Đ/c Nguyễn Thị Liên                                       8. Đ/c Nguyễn Thị Luyên

4. Đ/c Chu Thị Bích Dung                                   9. Đ/c Hoàng Thị Ninh

5. Đ/c Nguyễn Thị Chuân

    - Đề ra các chỉ tiêu hàng tháng và đánh giá giáo viên hàng tháng theo các tiêu chí đó.

1) Hàng tháng đi họp đầy đủ, đúng giờ, ghi chép đầy đủ các nội dung rõ ràng. Nếu nghỉ phải có lý do chính đáng, phải ghi chép toàn bộ nội dung họp hôm đó

2) Vận động số lượng trẻ giao, vận động ăn bán trú đạt 100%

3) Đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng cho trẻ, không để trẻ bị tai nạn dù là nhỏ nhất như: Cào cấu, cắn nhau, dun đẩy bị ngã khi trẻ ở lớp.

4) Thực hiện chương trình đúng đủ, không cắn xén, khi kiểm tra không có giờ trung bình, yếu, không vi phạm quy chế chuyên môn.

5) Soạn bài và lên kế hoạch kịp thời, hồ sơ sổ sách đầy đủ trình bày khoa học đủ cả về nội dung và phương pháp

6) Thanh toán các khoản đầy đủ, kịp thời với nhà trường

7) Đảm bảo thông tin 2 chiều kịp thời, nộp báo cáo đầy đủ chính xác

8) Đoàn kết nội bộ giúp nhau cùng tiến bộ, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục.

 

PHẦN III: CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2014- 2015

Thời gian

Nội dung công việc

 

 

 

 

Tháng 08/2014

 

 

1.Tổ chức họp hội đồng, tập trung giáo viên, học sinh

2. Tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền, hội đồng giáo dục về mục tiêu năm học mới.

3. Kiểm kê cơ sở vật chất trường lớp, chuẩn bị các điều kiện mới cho năm học.

4. Phân công giáo viên điều tra và huy động số lượng trong độ tuổi, rèn luyện nề nếp đầu năm.

5. Lấy số liệu cho giáo viên, học sinh.

6. Chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng.

7. CBQL học nhiệm vụ đầu năm học.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 09/2014

1.Tổ chức khai giảng đầu năm học mới

2. Làm báo cáo thống kê khai giảng, thống kê đầu năm học.

3. Huy động số lượng trẻ vào học. Tiếp tục trang trí nhóm lớp đúng theo chủ điểm.

4. Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học, quy chế dân chủ, quy chế dân chủ, quy chế chỉ tiêu nội bộ, tổ chức hội nghị cán bộ giáo viên và đăng ký danh hiệu thi đua các tập thể và cá nhân.

5. Tổ chức họp phụ huynh toàn trường, thành lập ban đại diện phụ huynh toàn trường.

6. Kiểm tra nề nếp đầu năm, giáo viên cam kết với nhà trường, trường kí với phòng về công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong trường mầm non, thực hiện nói không với vi phạm đạo đức nhà trường, không sinh con thứ 3.

7. Công đoàn kết hợp với nhà trường phát động thi đua giúp đỡ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn bằng mua bảo hiểm thân thể, góp quỹ mái ấm công đoàn, tổ ấm công đoàn.

8. Cân, đánh giá biểu đồ cho trẻ, khám sức khỏe đầu năm học cho học sinh,

10. Tham gia bồi dưỡng chuyên môn hè tại huyện

 

 

 

 

 

Tháng

10/2014

1. Các lớp rà soát lại trẻ trong độ tuổi mẫu giáo và các cháu ở độ tuổi nhà trẻ vận động, động viên các cháu đến lớp đạt chỉ tiêu được giao. Tập trung đôn đốc những lớp có số trẻ vào học thấp

2. Các lớp hoàn thánh trang trí nhóm lớp tạo môi trường hoạt động cho trẻ. Đặc biệt môi trường thân thiện, xanh, sạch đẹp.

3. Kiểm tra toàn diện đ/c Liễu, đ/c Nhinh

4. Các lớp hoàn thành danh sách trẻ, hồ sơ sổ sách. Tổ chức hội thi hát múa cho giáo viên và học sinh.

6. Tham mưu với trường tiểu học và trường THCS vẽ tranh phục vụ cho công tác giảng dạy

7. Xây dựng và mở rộng sân vườn, trồng cây cảnh, bồn hoa

 

 

 

Tháng 11/2014

1. Tổ chức tốt thi đua chào mừng ngày 20/11 mỗi giáo viên có một công trình, 1 đồ dùng dạy học có giá trị, trường có một công trình.

2. Thi hồ sơ, sổ sách của Hiệu trưởng - phó hiệu trưởng, giáo viên , thi trang trí các nhóm lớp của trường, thi đồ dùng đồ chơi tự làm.

3. Tổ chức hội giảng giáo viên giỏi cấp trường.

4. Thanh tra toàn diện 2 giáo viên: Đ/c Liên, Đ/c Én

5. Các lớp tiếp tục vận động trẻ vào lớp.

 

 

 

Tháng 12/2014

1. Kiểm tra đánh giá chất lượng học kỳ I. Làm báo cáo TK sơ kết học kỳ I.

2. Thanh tra toàn bộ 2 giáo viên: Đ/c Thi, Đ/c Ninh

3. Tổ chức cân, khám sức khỏe lần II cho trẻ.

4. Tham gia chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học cho cán bộ quản lý và tổ trưởng chuyên môn tại huyện,

5. Quyết toán tài chính năm 2014.

 

 

Tháng 1/2015

1. Tổ chức tham quan học tập về môi trường giáo dục.

2. Sơ kết học kỳ I của trường.

3. Tổ chức họp phụ huynh kết hợp dự giờ ăn, ngủ, học, thao tác vệ sinh,hoạt động vui chơi của trẻ.

4. Kiểm tra toàn diện 2 Đ/c: Đ/c Dung Đ/c Luyên

5. Thi hồ sơ CBQL, Hội giảng giáo viên giỏi cấp cụm.

 

 

Tháng 2/2015

 

1. Đôn đốc vận động số lượng đầu xuân, kiểm tra nề nếp trước và sau tết.

2. Các lớp khu quy hoạch lại vườn trường tổ chức trồng cây, bồn hoa, quy hoạch sân trường xanh, sạch, đẹp.

3. Tổ chức thi đồ dùng đồ chơi, thi công nghệ thông tin.

4. Sơ kết học kỳ I tại huyện.

5. Thanh tra toàn diện 2 giáo viên: Đ/c Hà, Đ/c Chuân

 

Tháng 3/2015

1. Hội giảng giáo viên giỏi, thi đồ dùng đồ chơi tự làm cấp huyện.

2. Đôn đốc kiểm tra chất lượng các bộ môn là tháng trọng tâm về chất lượng toàn diện toàn ngành.

3. Cân chấm biểu đồ quý 3 cho trẻ mẫu giáo. Khám sức khỏe định kỳ cho trẻ.

4 Thanh tra toàn diện đ/c Nhanh, Đ/c Đượm

 

Tháng 4/2015

1. Kiểm tra, đánh giá chất lượng nhóm lớp, đánh giáthi đua trường.

2. Rèn luyện các nhóm lớp, chú trọng rèn luyện học sinh 5 tuổi.

3. Thanh tra toàn diện Đ/c Lý, Đ/c Thái

4. Làm thống kê tổng kết năm học.

 

 

Tháng

5/2015

1. Rèn chất lượng, đặc biệt là học sinh 5 tuổi.

2. Đánh giá xếp loại hiệu trưởng theo thông tư số 17/ 2011 của bộ giáo dục, đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

3. Lập danh sách học sinh 5 tuổi, chuẩn bị bàn giao học sinh 5 tuổi lên lớp 1.

4. Tổng kết năm học, bình xét danh hiệu thi đua.

5. Kiểm tra cơ sở vật chất.

6. Báo cáo tổng kết thi đua, hồ sơ học sinh hè

 

Tháng 6/2015

1. Hoàn thiện hồ sơ thi đua, hồ sơ học hè.

2. Bàn giao học sinh 5 tuổi lên lớp 1.

3. Lên kế hoạch phòng chống lũ lụt

 

Trên đây là kế hoạch nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 của trường mầm non Thụy Chính. Kính mong các đồng chí tham gia ý kiến xây dựng cho kế hoạch để tìm ra những biện pháp thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học một cách hiệu quả.

 

 

Hiệu trưởng

 


Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan