Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 08 : 91
Năm 2020 : 4.681
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 7  NĂM  2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 7 NĂM 2020

Khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong toàn thể CB, GV, NV toàn trường. Nâng cao nhận thức của học sinh và cộng đồng dân cư về vai trò và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, hướng tới xây dựng một ...