Sáng ngày 21/01/2021, trường Mầm non Thụy Chính đã long trọng tổ chức lễ sơ kết học kì I năm học 2020- 2021.

          Ngày 21/01/2021, trường Mầm non Thụy Chính đã trang trọng tổ chức lễ sơ kết học kì I năm học 2020- 2021. Lễ sơ kết nhằm đánh giá lại nửa chặng đường của 1 năm học mà nhà trường đã, đang và tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của năm học.

           Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của các vị biểu Đại diện cho Đảng ủy, HĐND,  UBND, cac ban ngành đoàn thể xã Thụy Chính, Ban giám hiệu trường Tiểu học và THCS, Ban đại diện cha mẹ học sinh, Ban giám hiệu cùng toàn thể cán bộ giáo viên nhà trường

            Các vị đại biieur cùng tập thể Cán bộ giáo viên tham dự buổi lễ sơ kết

          Tại buổi lễ, Cô giáo Vũ Thị Tiền – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng đã báo cáo kết quả hoạt động, nhấn mạnh những thành tích đáng tự hào mà tập thể nhà trường đã đạt được và tuyên dương các cán bộ, giáo viên, nhân viên có thành tích xuất sắc trong học kì I; đồng thời nêu rõ nhiệm vụ, phương hướng hoạt động của nhà trường trong học kì II, năm học 2020-2021

Cô giáo Vũ Thị Tiền - Bí thư chi bộ, hiệu trưởng báo cáo sơ kết

Cô giáo Trần Thị Thanh Thủy - Chủ tịch công đoàn báo cáo sơ kết công đoàn

      Sau bài phát biểu của Cô giáo Trần Thị Thanh Thủy - Phó hiệu trưởng nhà trường là ý kiến phát biểu của Đ.c Nguyễn Huy PhóngHuyện ủy viên, Bí thư Đảng Bộ, CTHĐ nhân dân xã – phát biểu biểu dương những thanh tích đạt được của nhà trường trong học kỳ I và giao nhiệm vụ cho cô và trò trong học kỳ II năm học 2020-2021

      

Đồng chí Nguyễn Huy Phóng Huyện ủy viên - Bí thư Đảng bộ - CTHĐ nhân dân xã Thụy Chính 

          Buổi sơ kết học kỳ I năm học 2020 – 2021 của trường mầm non Thụy Chính đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với quý vị đại biểu, các cô giáo. Với những thành tích bước đầu đã đạt được, nhà trường đã tự hứa quyết tâm cố gắng nỗ lực hơn nữa để đạt được nhiều thành tích trong học kỳ II năm học 2020 – 2021.

Sáng ngày 21/01/2021, trường Mầm non Thụy Chính đã trang trọng tổ chức lễ sơ kết học kì I năm học 2020- 2021.

          Ngày 21/01/2021, trường Mầm non Thụy Chính đã trang trọng tổ chức lễ sơ kết học kì I năm học 2020- 2021. Lễ sơ kết nhằm đánh giá lại nửa chặng đường của 1 năm học mà nhà trường đã, đang và tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của năm học.

           Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của các vị biểu Đại diện cho Đảng ủy, HĐND,  UBND, cac ban ngành đoàn thể xã Thụy Chính, Ban giám hiệu trường Tiểu học và THCS, Ban đại diện cha mẹ học sinh, Ban giám hiệu cùng toàn thể cán bộ giáo viên nhà trường

            Các vị đại biieur cùng tập thể Cán bộ giáo viên tham dự buổi lễ sơ kết

          Tại buổi lễ, Cô giáo Vũ Thị Tiền – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng đã báo cáo kết quả hoạt động, nhấn mạnh những thành tích đáng tự hào mà tập thể nhà trường đã đạt được và tuyên dương các cán bộ, giáo viên, nhân viên có thành tích xuất sắc trong học kì I; đồng thời nêu rõ nhiệm vụ, phương hướng hoạt động của nhà trường trong học kì II, năm học 2020-2021

Cô giáo Vũ Thị Tiền - Bí thư chi bộ, hiệu trưởng báo cáo sơ kết

Cô giáo Trần Thị Thanh Thủy - Chủ tịch công đoàn báo cáo sơ kết công đoàn

      Sau bài phát biểu của Cô giáo Trần Thị Thanh Thủy - Phó hiệu trưởng nhà trường là ý kiến phát biểu của Đ.c Nguyễn Huy PhóngHuyện ủy viên, Bí thư Đảng Bộ, CTHĐ nhân dân xã – phát biểu biểu dương những thanh tích đạt được của nhà trường trong học kỳ I và giao nhiệm vụ cho cô và trò trong học kỳ II năm học 2020-2021

      

Đồng chí Nguyễn Huy Phóng Huyện ủy viên - Bí thư Đảng bộ - CTHĐ nhân dân xã Thụy Chính 

          Buổi sơ kết học kỳ I năm học 2020 – 2021 của trường mầm non Thụy Chính đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với quý vị đại biểu, các cô giáo. Với những thành tích bước đầu đã đạt được, nhà trường đã tự hứa quyết tâm cố gắng nỗ lực hơn nữa để đạt được nhiều thành tích trong học kỳ II năm học 2020 – 2021.